دات نت نیوک
جمعه 31 فروردین 1397
EN

ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک نمابر
جلیل صحراگرد معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 33313704 - 076 sahragard@hrec.co.ir 33313704
نادر ناظری معاونت مالی و پشتیبانی 33313702 - 076 n-nazeri@hrec.co.ir 33313702
رضا مهرانی معاونت منابع انسانی 33313701 - 076 mehrani@hrec.co.ir 33313701
محمدعلی فرزین مدیر امورمالی و ذیحسابی 33313730 - 076 m-farzin@hrec.co.ir 33313730
صدیقه قاسمی زاده مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 33313708 - 076 sdghasemi@hrec.co.ir 33313704
ناصر قندهاری دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 33313710 - 076 ghandehari@hrec.co.ir 33313704
فرشاد آدینه پور مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار 33313713 - 076 adinepoor@hrec.co.ir 33313704
محمدمهدي ارغوان مدیر دفتر روابط عمومی 33337071 - 076 arghavan@hrec.co.ir 33313727
حسین سلیمی مدیر دفتر بازار برق 33313733 - 076 salimi@hrec.co.ir 33313733
قدرت اله عليزاده مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد 33313705 - 076 alizadeh@hrec.co.ir 33313705
مختار ترابی معاون بهره برداری 33349907 - 076 mo-torabi@hrec.co.ir 33349908
حميد عرب مدیر دفتر فنی انتقال 33313725 - 076 arab@hrec.co.ir 33313725
هاجر عبدی مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها و رولیاژ 33346827 - 076 amahmoodi@hrec.co.ir 33346827
مجتبي حيدري هولاري مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط 33313725 - 076 m-heydari@hrec.co.ir 33313725
حسین جنت مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات 33330001 - 076 jannat@hrec.co.ir 33330001
حمید باقری مدیر امور انتقال نیرو 33331705 - 076 h-bagheri@hrec.co.ir 33331705
احمد سایانی مدیر دفتر فنی تولید 33313706 - 076 ghandehari@hrec.co.ir 33313706
مجید گلزاده معاونت طرح و توسعه 33313714 - 076 m-golzade@hrec.co.ir 33330003
مجید گلزاده مدیر دفتر مهندسی طرحها 4313714 - 076 golzadeh@hrec.co.ir 3346828
محمود خاتمی مجری خطوط انتقال 33346828 - 076 kahoori@hrec.co.ir 33330003
علی جعفری مجريان طرحها پستها 33346828 - 076 a-jafari@hrec.co.ir 33330003
علیرضا احترامی مجري ساختمان 33346828 - 076 mghasemi@hrec.co.ir 33330003
کیوان بقایی پور امور تدارکات و قراردادها 4313707 - 076 k-baghaei@hrec.co.ir 4313707
حسین خرمی سرپرست اداره نظارت برخدمات 4313718 - 076 h-khorami@hrec.co.ir 3340004
مرتضی آشوری دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی 33313703 - 076 m-ashoori@hrec.co.ir 33313703
عبداله رحيمي مدیر امور کارکنان و رفاه 33313717 - 076 rahimi@hrec.co.ir 33313717
سعید قاسمی دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری 33313710 - 076 s-ghasemi@hrec.co.ir 33313710
مهدي صیاد فعال دفتر سازماندهی و بهبود روشها 33313717 - 076 sayad@hrec.co.ir 33334233
کیوان بقایی پور دفتر هیات مدیره و مدیرعامل 33313707 - 076 k-baghaei@hrec.co.ir 33351573
ذکریا مهربان مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 33331610 - 076 mehraban@hrec.co.ir 33313543