دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 26 دی 1396
EN

ویژه مشترکین و متقاضیان

سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

واگذاری انشعاب آمپری

مخاطبین سرویس

 • مشترکین
 • متقاضیان
 • استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی صنعت برق کشور
بازه زمانی : 4روز

مدارک مورد نیاز

 • پایان کار یا مجوز یا پروانه
 • سند احراز هویت

شمای نمودار فرآیند

قوانین و مقررات

 • برنامه پنجم
 • برنامه ششم
 • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك

شرایط احراز

 • برنامه پنجم
 • برنامه ششم
 • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك