دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 26 دی 1396
EN

ویژه مشترکین و متقاضیان

سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

افزایش یا کاهش آمپراژ

مخاطبین سرویس

  • مشترکین
  • متقاضیان
  • استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی صنعت برق کشور
بازه زمانی : 6 روز

مدارک مورد نیاز

  • شناسه قبض
  • سند احراز هویت (کارت ملی)

شمای نمودار فرآیند

قوانین و مقررات

  • برنامه پنجم
  • برنامه ششم
  • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك