دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 26 دی 1396
EN

ویژه مشترکین و متقاضیان

سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

اصلاح سرویس انشعاب

مخاطبین سرویس

  • مشترکین
  • متقاضیان
  • استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی صنعت برق کشور
بازه زمانی : 5 روز

مدارک مورد نیاز

  • شناسه قبض
  • اطلاعات مربوط به اصلاح سرویس (مانند: تعویض تخته کنتور، پارگی کابل، و...)
  • سند احراز هویت (مانند کارت ملی)

شمای نمودار فرآیند

قوانین و مقررات

  • برنامه پنجم
  • برنامه ششم
  • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك