ﺳﻪشنبه 03 مرداد 1396  |  ثبت‌نام  | ورود
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی
همكار گرامي
سلام عليكم
ضمن تشكر از بابت وقتي كه براي پاسخ به سؤالات صرف مي كنيد، پرسشنامه زير با هدف ارزيابي وضعيت مديريت دانش در سازمانها تهيه شده است. با عنايت به اينكه پاسخ دقيق به سؤالات مي تواند كمك زيادي به برنامه هاي آينده سازمان تان براي بهبود وضعيت فرايندهاي كاري بنمايد، خواهشمند است با دقت به سؤالات پاسخ دهيد. ضمناً پاسخهاي شما كاملاً محرمانه خواهد ماند و فقط براي تجزيه و تحليل كلي استفاده خواهد شد.دستورالعمل تكميل پرسشنامه:

لطفاً با در نظر گرفتن سازمان خود، و بر اساس امتیازبندی انجام شده در زیر، و با توجه به گزاره های مطرح شده؛ و بر مبنای اطلاعاتی که داريد، پرسشنامه را تکمیل نمایید و عدد مورد نظر خود را براي هر سؤال در ستون مربوطه درج نماييد. 


امتیاز 
 گزینه پاسخ  به هیچ وجه انجام نمی شود یا خیلی ضعیف انجام می شود.  به طور ضعیف
انجام می شود
 به اندازه کافی انجام می شود.  به خوبی انجام می شود  بسیار خوب انجام می شود

 

ثبت