ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

گزارش عملکرد سالهای 1395 و قبل

دسته بندی

 • گزارش عملکرد سال 95 و سال های قبل از آن
  • گزارش عملکرد سال 1394
  • گزارش عملکرد سال 1395
   • پیام مدیر عامل
   • وضعیت جغرافیایی
   • خلاصه وضعيت شرکت برق منطقه اي هرمزگان
   • انتقال و فوق توزیع
   • برآورد بار و انرژی
   • تولید
   • توسعه واحداث
   • تحقیقات
   • نیروی انسانی و آموزش
   • پروژه های بهبود برق
   • مشترک و مصرف
   • آمار تفضیلی
  • گزارش عملکرد سال 1393
  • گزارش عملکرد سال 1392
  • گزارش عملکرد سال 1391

پیام مدیر عامل

پیشگفتار

گزارشي كه فرا رويتان است كارنامه يكساله برق منطقه اي هرمزگان در سال 1395 مي باشد.

 صنعتي زيربنائي با نقشي بسيار حساس كه همواره تلاش نموده تا بمنظور جلب رضايت مشتركين برق مطمئن و مورد نياز را تامين نمايد و در اين راه همه توان و قابليت هاي خود را بكار گرفته و با مطالعات و برنامه ريزي هاي انجام شده مشكلات و نارسائي ها شناسايي و زمينه هاي مناسب جهت رفع آنها را فراهم نمايد.

برق منطقه اي هرمزگان در سال 95 با در اختيار داشتن چهارده مشترك فوق توزيع و چهار نيروگاه بيش از 14.4 ميليون مگاوات ساعت انرژي توليد نموده است.

در بخش انتقال و فوق توزيع، تعدادده پروژه پست و یک پروژه خط احداث و به بهره برداري رسيده است.

برق منطقه اي هرمزگان در بخش منابع انساني با عنايت به بهينه سازي، بهبود مديريت، ارتقا بهره وري و توسعه فيزيكي در ساير زمينه ها شامل افزايش سطح كيفي فعاليتها، ارتقا سطح نيروي انساني متخصص و بهره گيري علمي و فني از كاركنان، فراهم نمودن زمينه تحقيقات و كمك به ساخت داخل گامهاي موثري برداشته است.

 بي گمان تمام اين عملكردها كه بصورت خلاصه ارائه گرديده است ميسر نمي گرديد مگر به لطف خداوند و همدلي و كوشش يكايك كاركنان برق منطقه اي هرمزگان و بي ترديد نيل به هدف هاي آينده نيز با ياري خداوند متعال و تداوم اين صميمت و كوشش شدني خواهد بود.

درخاتمه اينجانب از كليه عزيزان اين صنعت در سراسر استان قدرداني نموده و از خداوند سبحان سلامتی و توفيق روز افزون در همه شئونات زندگی را برايشان مسئلت می نمايم.


آخرین ویرایش: 1398/02/21 توسط مدیر ارشد

مطالب مرتبط: