شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ: 25 بهمن 1394

برگزاري مسابقات فوتسال جام دهه فجر 94

مسابقات فوتسال جام دهه فجر 94 برگزار شد كه در پايان نتايج ذيل كسب شد.

تيمهاي بوستان مقام اول ، شهيد رضايي ( امور مالي شركت برق منطقه اي هرمزگان ) مقام دوم ، حراست شركت برق منطقه اي هرمزگان مقام سوم را كسب نمودند.

جام اخلاق اين دوره از مسابقات به تيم بهره برداري جزيره قشم اهداء و آقاي اكبر زينلي نيز بعنوان آقاي گل انتخاب شد.

تيم فوتبال اميد برق نيز نايب قهرمان استان شد و جواز راهيابي به مسابقات كشوري در استان فارس شهرستان آباده را دريافت نمود.