شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ: 07 شهریور 1397

شرکت برق منطقه ای هرمزگان عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 1397 را کسب نمود.

شرکت برق منطقه ای هرمزگان در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی و براساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان ، عنوان دستگاه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال 1397 را کسب نمود و طی مراسمی که با حضور جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان برگزار شد از جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان با اهدا لوح و تندیس ، تقدیر شد.