چهارشنبه 02 بهمن 1398
EN

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

تقویت اعتماد مردم حاصل از روابط بین ما و آن هاست بنابراین خود را متعهد به پاسخگویی صریح و شفاف به ان ها می دانیم .

برای تحقق آرمان شرکت باید چشم انداز خود را به گونه ای ترسیم کنیم که همکاری ، همدلی و مشارکت همگانی را در بر داسته باشد.

رضایت ارباب رجوع ضامن موفقیت شرکت است ، لذا هنگام ارائه خدمت به این اصل پایبند هستیم.

ارزشمند ترین منابع هر سازمان کارکنان آن می باشد که رشد و تعالی سازمان را در گرو توسعه ی معنوی کارکنان می دانیم .

شرکت هدفی جز ارائه خدمت مطلوب تداشته ، بنابراین همه کارکنان متعهد به ایفای نقش خود در رسیدن به این هدف میباشند .

همواره با حفظ هویت خویش ، قابلیت تغییر و بهبود را ایجاد و در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبند خواهیم بود .

برتری در فرآیندهای کسب و کار را به منظور جلب رضایت مشتریان خود در نظر گرفته و نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به آن ها را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود و شرکت می دانیم .

با توجه به آرمان شرکت و انسجام و یکپارچگی در نقشه استراتژی ، رمز بقا ، شرکت را در رعایت موازین اخلاقی و عدالت و انصاف می دانیم .