دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

اهداف

بیانیه اهداف

تامین و مدیریت منابع مالی پایدار

توسعه و ارتقای انگیزش کارکنان از طریق آموزش ، توجه به شایستگی و سلامت و بهداشت کارکنان

کاهش خاموشی و فروش بیشتر انرژی به متقاضیان

توسعه و اصلاح تاسیسات با رویکرد پایداری شبکه و افزایش بهره وری و جلوگیری از انتشار آلاینده ها درمحیط زیست

ارتقای کفایت و توسعه برنامه ریزی

ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان