دات نت نیوک
یکشنبه 01 مهر 1397
EN

معرفی مدیران

جستجو

جلیل صحراگرد

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

محمدعلی فرزین

مدیر امورمالی و ذیحسابی

صدیقه قاسمی زاده

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

ناصر قندهاری

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت

فرشاد آدینه پور

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

شمایل ترابی

مدیر دفتر بازار برق

قدرت اله عليزاده

مدیر دفتر بودجه

مختار ترابی

معاون بهره برداری

حميد عرب

مدیر دفتر فنی انتقال

هاجر عبدی

مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها و رولیاژ

مجتبي حيدري هولاري

مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط

زکریا مهربان

مدیر دفتر مهندسی طرحها

حمید باقری

مدیر امور انتقال نیرو

احمد سایانی

مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

مجید گلزاده

مدیر دفتر مهندسی طرحها

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

حسین خرمی

سرپرست اداره نظارت برخدمات

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

عبداله رحيمي

مدیر امور کارکنان و رفاه

سعید قاسمی

دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

مهدي صیاد فعال

دفتر سازماندهی و بهبود روشها

کیوان بقایی پور

سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

آزیتا آشوری

مدیر دفتر هیئت مدیره

شهرام قاسمی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد