چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران

معاونت

فرشاد آدینه پور

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

مختار ترابی

معاون بهره برداری

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

مدیران

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

زکریا مهربان

مديردفترفني نظارت برتوليد

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

سعید قاسمی

مديراموركاركنان ورفاه

حبیب الله قریشی

سرپرست امورتعميرات ونگهداري خطوط

صفحه 2 از 2ابتدا   قبلی   1  [2]  بعدی   انتها   

دفاتر مستقل

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

آزیتا آشوری

مدیر دفتر هیئت مدیره