یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

فرشاد آدینه پور

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33349563
  • نمابر: 076-33349563
  • تلفن داخلي: 2001
  • ايميل: adinepoor@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس (برق قدرت)

سوابق اجرایی


  • 1- رئیس گروه مطالعات سیستم
    2- مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
رزومه:
محل خدمت: