چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

احمد سایانی

مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33330001
  • نمابر: 076-33330001
  • تلفن داخلي: 2191
  • ايميل: a-sayani@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس برق(قدرت)

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • معاونت بهره برداري
رزومه:
محل خدمت: