چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33346828
  • نمابر: 076-33330003
  • تلفن داخلي: 2186
  • ايميل: m-khatami@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس برق (قدرت)

سوابق اجرایی


  • 1- کارشناس مسوول طراحی و نظارت خطوط
    2- مجری خطوط انتقال

شرح وظایف

  • معاونت طرح وتوسعه
رزومه:
محل خدمت: