شنبه 30 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33346828
  • نمابر: 076-33330003
  • تلفن داخلي: 2179
  • ايميل: a-ehterami@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس

سوابق اجرایی


  • 1- رئیس اداره نظارت بر خدمات
    2- مجری ساختمان

شرح وظایف

  • معاونت طرح وتوسعه
رزومه:
محل خدمت: