ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

مشخصات فردی

 • تلفن مستقيم: 076-33313701
 • نمابر: 076-33313701
 • تلفن داخلي: 2220
 • ايميل: mehrani@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: علوم اجتماعی (1382)
  کارشناسی ارشد: حقوق عمومی (1391)

سوابق اجرایی

 • 1-کارشناس پرسنلی (86-76)
  2- رئیس اداره حراست (88-86)
  3- مدیر دفتر حراست و امور محرمانه(90-88)
  4- معاون منابع انسانی (تاکنون-90)

شرح وظایف

 • حوزه مدیرعامل
رزومه:
محل خدمت: