شنبه 30 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

مشخصات فردی

 • تلفن مستقيم: 076-33313703
 • نمابر: 076-33313701
 • تلفن داخلي: 2053
 • ايميل: m-ashoori@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی برق (1381)
  کارشناسی ارشد: مهندسی برق(1396)

سوابق اجرایی

 • 1-کارشناس تعميرات ناحيه غرب (87-81)2
  2- رئيس اداره بهره برداري ناحيه شرق (90-87)
  3- رئيس اداره نظارت برخدمات (92-90)
  4- رئيس گروه مطالعات سيستم (94-92)
  5- مديردفتربرنامه ريزي منابع انساني وآموزش (تاکنون-94)

شرح وظایف

 • معاونت منابع انساني
رزومه:
محل خدمت: