چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

سعید قاسمی

مديراموركاركنان ورفاه

مشخصات فردی

 • تلفن مستقيم: 076-33313719
 • نمابر: 076-33313710
 • تلفن داخلي: 2150
 • ايميل: s-ghasemi@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی علمی و کاربردی برق – شبکه های انتقال و توزیع
  کارشناسی ارشد: برق – قدرت

سوابق اجرایی

 • 1-کارشناس بانک اطلاعات و کنترل پروژه ( 85-80)،
  2- کارشناس ارشد تحقيقات (91-85)،
  3- مديردفتر مدیریت استراتژيک وبهره وري (تاکنون-91)

شرح وظایف

 • معاونت منابع انساني
رزومه:
محل خدمت: