ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

زکریا مهربان

مديردفترفني نظارت برتوليد

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-3313714
  • نمابر: 076-3346828
  • تلفن داخلي: 2140
  • ايميل: mehraban@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس مهندسی برق

سوابق اجرایی

  • 1- مجری پستهای فوق توزیع انتقال
    2- مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

شرح وظایف

  • حوزه مديرعامل
رزومه:
محل خدمت: