یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33331610
  • نمابر: 076-33313543
  • تلفن داخلي: 076-33331610
  • ايميل: m-safaei@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: