یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

شهرام قاسمی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33313705
  • نمابر: 076-33313705
  • تلفن داخلي: 076-33313705
  • ايميل: sh-ghasemi@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: