شنبه 30 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

حبیب الله قریشی

سرپرست امورتعميرات ونگهداري خطوط

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 07633313728
  • نمابر: 07633313728
  • ايميل: h-ghoreyshi@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: