ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

حميد عرب

مدیرامورانتقال نيرو

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33313725
  • نمابر: 076-33313725
  • تلفن داخلي: 2012
  • ايميل: arab@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس برق (قدرت)

سوابق اجرایی


  • 1- کارشناس مسوول پستهای ناحیه غرب
    2- مدیر دفت فنی انتقال

شرح وظایف

  • معاونت بهره برداري
رزومه:
محل خدمت: