یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

هاجر عبدی

مديردفترفني انتقال

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33346827
  • نمابر: 076-33346827
  • تلفن داخلي: 2036
  • ايميل: h-abdi@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس - الكترونيك (برق قدرت)

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • معاونت بهره برداري
رزومه:
محل خدمت: