یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

مجتبي حيدري هولاري

مدير دفتر مهندسي طرحها

مشخصات فردی

  • تلفن مستقيم: 076-33313725
  • نمابر: 076-33313725
  • تلفن داخلي: 2171
  • ايميل: m-heydari@hrec.co.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس - الكترونيك برق(قدرت)

سوابق اجرایی


  • 1- رئیس اداره تعمیرات و نگهداری خطوط
    2- مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط

شرح وظایف

  • معاونت بهره برداري
رزومه:
محل خدمت: