یکشنبه 21 مهر 1398
EN

عناوین کار کارشناسی


عناوین کار تحقیقاتی/کارشناسی اجرا شده در سال 93


1. بررسی نرم افزارهای دیواره آتش متن باز شبکه های رایانه ای
2. بررسي عوامل موثر در موفقيت استقرار سيستم مديريت دانش (مطالعه موردي برق منطقه اي هرمزگان)
3. تدوین کتابچه بهره برداری از ایستگاه های فوق توزیع و انتقال
4. ایجاد سیستم کنترل نرم افزاری در فرآیندهای امور تدارکات و قراردادها
5. تحقیق بررسی و اجرای سایت پلن ایمنی ساختمان اداره مرکزی
6. تهیه کتابچه آلارم ایستگاه های جدیدالاحداث
7. شناسایی فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات براساس چارچوب ITILv3
8. گزارش شناخت و بررسی بحران ها و مخاطرات احتمالی در حوزه صنعت برق و راهکارهای مقابله با آن