دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک نمابر
جلیل صحراگرد معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 076-33349563 sahragard@hrec.co.ir 076-33349563
صدیقه قاسمی زاده مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 076-33313708 sdghasemi@hrec.co.ir 076-33313708
فرشاد آدینه پور مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار 076-33313713 adinepoor@hrec.co.ir 076-33313713
مختار ترابی معاون بهره برداری 076-33349907 mo-torabi@hrec.co.ir 076-33349908
ناصر قندهاری دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 076-33313710 ghandehari@hrec.co.ir 076-33313710
نادر ناظری معاونت مالی و پشتیبانی 076-33313702 n-nazeri@hrec.co.ir 076-33313702
شمایل ترابی مدیر دفتر بازار برق 076-33313733 076-33313733
محمدمهدي ارغوان مدیر دفتر روابط عمومی 076-33337071 arghavan@hrec.co.ir 076-33313728
مجید گلزاده معاونت طرح و توسعه 076-33313714 m-golzade@hrec.co.ir 076-33330003
رضا مهرانی معاونت منابع انسانی 076-33313701 mehrani@hrec.co.ir 076-33313701
شهرام قاسمی مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد 076-33313705 076-33313705
حمید باقری مدیر امور انتقال نیرو 076-33331705 h-bagheri@hrec.co.ir 076-33331705
محمدعلی فرزین مدیر امورمالی و ذیحسابی 076-33353731 m-farzin@hrec.co.ir 076-33353731
هاجر عبدی مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها و رولیاژ 076-33346827 076-33346827
حميد عرب مدیر دفتر فنی انتقال 076-33313725 arab@hrec.co.ir 076-33313725
احمد سایانی مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس 076-33330001 076-33330001
مجتبي حيدري هولاري مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط 076-33313725 m-heydari@hrec.co.ir 076-33313725
محمود خاتمی مجری خطوط انتقال 076-33346828 076-33330003
علی جعفری مجريان طرحها پستها 076-33346828 a-jafari@hrec.co.ir 076-33330003
زکریا مهربان مدیر دفتر مهندسی طرحها 076-3313714 mehraban@hrec.co.ir 076-3346828
علیرضا احترامی مجري ساختمان 076-33346828 076-33330003
کیوان بقایی پور امور تدارکات و قراردادها 076-33313707 k-baghaei@hrec.co.ir 076-33313707
حسین خرمی سرپرست اداره نظارت برخدمات 076-4313718 h-khorami@hrec.co.ir 076-3340004
مرتضی آشوری دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی 076-33313703 m-ashoori@hrec.co.ir 076-33313701
عبداله رحيمي مدیر امور کارکنان و رفاه 076-33313719 rahimi@hrec.co.ir 076-33313717
سعید قاسمی دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری 076-33313719 s-ghasemi@hrec.co.ir 076-33313710
مهدي صیاد فعال دفتر سازماندهی و بهبود روشها 076-33313717 sayad@hrec.co.ir 076-33334233
کیوان بقایی پور سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 076-33313712 k-baghaei@hrec.co.ir 076-33313712
مهدی صفایی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 076-33331610 076-33313543
آزیتا آشوری مدیر دفتر هیئت مدیره 076-33338005 076-33338005