چهارشنبه 02 بهمن 1398
EN

ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک نمابر ارتباط مستقیم با مدیران
فرشاد آدینه پور معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 076-33349563 adinepoor@hrec.co.ir 076-33349563
صدیقه قاسمی زاده مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 076-33313708 sdghasemi@hrec.co.ir 076-33313708
مختار ترابی معاون بهره برداری 076-33349907 mo-torabi@hrec.co.ir 076-33349908
ناصر قندهاری دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 076-33313710 ghandehari@hrec.co.ir 076-33313710
نادر ناظری معاونت مالی و پشتیبانی 076-33313702 n-nazeri@hrec.co.ir 076-33313702
شمایل ترابی مدیر دفتر بازار برق 076-33313733 sh-torabi@hrec.co.ir 076-33313733
محمدمهدي ارغوان مدیر دفتر روابط عمومی 076-33337071 arghavan@hrec.co.ir 076-33313728
مجید گلزاده معاونت طرح و توسعه 076-33313714 m-golzade@hrec.co.ir 076-33330003
رضا مهرانی معاونت منابع انسانی 076-33313701 mehrani@hrec.co.ir 076-33313701
شهرام قاسمی مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد 076-33313705 sh-ghasemi@hrec.co.ir 076-33313705
محمدعلی فرزین مدیر امورمالی و ذیحسابی 076-33353731 m-farzin@hrec.co.ir 076-33353731
هاجر عبدی مديردفترفني انتقال 076-33346827 h-abdi@hrec.co.ir 076-33346827
حميد عرب مدیرامورانتقال نيرو 076-33313725 arab@hrec.co.ir 076-33313725
محمدرضا حسینی پور مديردفتربرنامه ريزي فني وبرآورد بار 076-33313713 adinepoor@hrec.co.ir 076-33313713
احمد سایانی مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس 076-33330001 a-sayani@hrec.co.ir 076-33330001
مهرنوش ترابی مدير دفتر استراتژيك و بهره وري 07633313719 m-torabi@hrec.co.ir 07633313719
مجتبي حيدري هولاري مدير دفتر مهندسي طرحها 076-33313725 m-heydari@hrec.co.ir 076-33313725
محمود خاتمی مجری خطوط انتقال 076-33346828 m-khatami@hrec.co.ir 076-33330003
علی جعفری مجريان طرحها پستها 076-33346828 a-jafari@hrec.co.ir 076-33330003
زکریا مهربان مديردفترفني نظارت برتوليد 076-3313714 mehraban@hrec.co.ir 076-3346828
علیرضا احترامی مجري ساختمان 076-33346828 a-ehterami@hrec.co.ir 076-33330003
کیوان بقایی پور امور تدارکات و قراردادها 076-33313707 k-baghaei@hrec.co.ir 076-33313707
مرتضی آشوری دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی 076-33313703 m-ashoori@hrec.co.ir 076-33313701
سعید قاسمی مديراموركاركنان ورفاه 076-33313719 s-ghasemi@hrec.co.ir 076-33313710
حبیب الله قریشی سرپرست امورتعميرات ونگهداري خطوط 07633313728 h-ghoreyshi@hrec.co.ir 07633313728
مهدی صفایی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 076-33331610 m-safaei@hrec.co.ir 076-33313543
آزیتا آشوری مدیر دفتر هیئت مدیره 076-33338005 a-ashoori@hrec.co.ir 076-33338005