دات نت نیوک
دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
EN

ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک نمابر
سعید قاسمی دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری 076-33313719 s-ghasemi@hrec.co.ir 076-33313710
مرتضی آشوری دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی 076-33313703 m-ashoori@hrec.co.ir 076-33313701
ناصر قندهاری دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 076-33313710 ghandehari@hrec.co.ir 076-33313710
رضا مهرانی معاونت منابع انسانی 076-33313701 mehrani@hrec.co.ir 076-33313701
نادر ناظری معاونت مالی و پشتیبانی 076-33313702 n-nazeri@hrec.co.ir 076-33313702
مجید گلزاده معاونت طرح و توسعه 076-33313714 m-golzade@hrec.co.ir 076-33330003
محمدعلی فرزین مدیر امورمالی و ذیحسابی 076-33353731 m-farzin@hrec.co.ir 076-33353731
فرشاد آدینه پور مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار 076-33313713 adinepoor@hrec.co.ir 076-33313713
صدیقه قاسمی زاده مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 076-33313708 sdghasemi@hrec.co.ir 076-33313708
حميد عرب مدیر دفتر فنی انتقال 076-33313725 arab@hrec.co.ir 076-33313725
مجتبي حيدري هولاري مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط 076-33313725 m-heydari@hrec.co.ir 076-33313725
زکریا مهربان مدیر دفتر مهندسی طرحها 076-3313714 mehraban@hrec.co.ir 076-3346828
کیوان بقایی پور امور تدارکات و قراردادها 076-33313707 k-baghaei@hrec.co.ir 076-33313707
کیوان بقایی پور سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 076-33313712 k-baghaei@hrec.co.ir 076-33313712
فرشاد آدینه پور سرپرست معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 076-33349563 adinepoor@hrec.co.ir 076-33349563
آقای حسین شریعتمداری از سال 1358 تا سال 1360
آقای علی اژئیان از سال 1364 تا سال 1370
آقای غلامرضا خوش خلق از سال 1376 تا 1381
آقای حسن کهوری از سال 1389 تا کنون
آقای اسداله صبوری از سال 1360 تا سال1362
آقای سید جواد خسرو شاهی ازسال 1362 تا سال 1364
آقای منصور یاوری از سال 1370تا سال 1374
آقای مهدی پور هاشم از سال 1374 تاسال 1376
آقای عبدالرسول پیشاهنگ از سال 1385 تا سال 1389
علیرضا احترامی مجري ساختمان 076-33346828 a-ehterami@hrec.co.ir 076-33330003
هاجر عبدی مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها و رولیاژ 076-33346827 h-abdi@hrec.co.ir 076-33346827
احمد سایانی مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس 076-33330001 a-sayani@hrec.co.ir 076-33330001
شمایل ترابی مدیر دفتر بازار برق 076-33313733 sh-torabi@hrec.co.ir 076-33313733
مهدی صفایی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 076-33331610 m-safaei@hrec.co.ir 076-33313543
آزیتا آشوری مدیر دفتر هیئت مدیره 076-33338005 a-ashoori@hrec.co.ir 076-33338005
مختار ترابی معاون بهره برداری 076-33349907 mo-torabi@hrec.co.ir 076-33349908
شهرام قاسمی مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد 076-33313705 sh-ghasemi@hrec.co.ir 076-33313705
علی جعفری مجريان طرحها پستها 076-33346828 a-jafari@hrec.co.ir 076-33330003
محمود خاتمی مجری خطوط انتقال 076-33346828 m-khatami@hrec.co.ir 076-33330003
آقای محمد حسین عقدایی از سال 1381 تاسال 1385
محمدمهدي ارغوان مدیر دفتر روابط عمومی 076-33337071 arghavan@hrec.co.ir 076-33313728