چهارشنبه 02 بهمن 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 98/5/9

شماره مناقصه : 14-98
موضوع مناقصه: خريد لوازم يدكي مخابراتي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/8

شماره مناقصه : 03-98
موضوع مناقصه: خريد باتري2 ولت در آمپرهاي 800 و 600 و 300 و 200 آمپرساعت  جهت استفاده در پست هاي استان - تجدید

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/7

شماره مناقصه : 15-98
موضوع مناقصه: ترميم فونداسيون برج هاي خطوط 230 كيلو ولت خروجي نيروگاه بندرعباس و خط63 كيلوولت آزادگان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/22

شماره مناقصه : 13-98
موضوع مناقصه: توسعه دو فيدر خط 63 كيلو ولت در پست 230 ميناب

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/14

شماره مناقصه : 16-98
موضوع مناقصه: خرید کابل جهت احداث پست 63 كيلوولت طلوع

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/14

شماره مناقصه : 17-98
موضوع مناقصه: خريد15 دستگاه ترانس جريان 230 كيلوولت جهت ايستگاه 230 كيلوولت بندر عباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/12

شماره مناقصه : 18-98
موضوع مناقصه: انجام تست هاي عمر سنجي و اناليز روغن ترانس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/31

شماره مناقصه : 12-98
موضوع مناقصه: تعویض ترمیم وبازسازی پایه های بتنی خط 63 کیلوولت لنگه به مراغ

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/22

شماره مناقصه : 09-98
موضوع مناقصه: خريد 400 دستگاه فن مدل ايران ترانسفو

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/19

شماره مناقصه : 11-98
موضوع مناقصه: تامين تجهيزات لوازم يدكي سيستم اسكادا

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/18

شماره مناقصه : 04-98
موضوع مناقصه: ارتباطات سه مداره 400 و 132 كيلوولت پست موقت 400 كيلوولت پارسيان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/15

شماره مناقصه : 07-98
موضوع مناقصه: خريدو اجرای  7000 مترمربع پوشش عايقي (RTV)درایستگاه رودان

جزئیات مناقصه
صفحه 1 از 13ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها