دات نت نیوک
پنجشنبه 26 مهر 1397
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 95-66

  • شماره مناقصه: 95-66
  • محل اجرا: هرمزگان
  • موضوع مناقصه: عمليات جابجايي پست 63/20كيلوولت رودخانه به علوي
  • تاریخ شروع: 93/11/07
  • تاریخ پایان: 93/11/10
فرم پيوست: