دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 95-32

  • شماره مناقصه: 95-32
  • محل اجرا:
  • موضوع مناقصه: خرید آنودهای فداشونده جهت حفاظت کاتدی فونداسیون دکلهای انتقال و پایه بتنی فوق توزیع
  • تاریخ شروع: 18/9/95
  • تاریخ پایان:
فرم پيوست: