دات نت نیوک
یکشنبه 01 مهر 1397
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 95-33

  • شماره مناقصه: 95-33
  • محل اجرا: تست
  • موضوع مناقصه: توسعه پست 63/20 کیلوولت داماهی
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
فرم پيوست: