ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-41

  • شماره مناقصه: 97-41
  • محل اجرا: قشم
  • موضوع مناقصه: خرید 12دستگاه ترانس جریان پستهای طلوع و 230 قشم - تجدید
  • تاریخ شروع: 97/10/10
  • تاریخ پایان: 97/10/13
فرم پيوست: