ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-45

  • شماره مناقصه: 97-45
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: خريد مقره سيليكوني جهت خطوط 400 ، 230 و 63 كيلوولت
  • تاریخ شروع: 97/12/07
  • تاریخ پایان: 97/12/09
فرم پيوست: