ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-46

  • شماره مناقصه: 97-46
  • محل اجرا: پارسيان
  • موضوع مناقصه: خريد ترانسفورماتور پست 400 كيلوولت پارسيان (كوشكنار)
  • تاریخ شروع: 97/10/23
  • تاریخ پایان: 97/10/26
فرم پيوست: