ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-55

  • شماره مناقصه: 97-55
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: خريد 7 دستگاه ترانس كامپكت كمكي -تجدید
  • تاریخ شروع: 97/12/13
  • تاریخ پایان: 97/12/15
فرم پيوست: