ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-61

  • شماره مناقصه: 97-61
  • محل اجرا: قشم
  • موضوع مناقصه: خريد برج خط 63 كيلوولت قشم-سيستان
  • تاریخ شروع: 97/11/27
  • تاریخ پایان: 97/11/28
فرم پيوست: