ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 98/5/12

شماره مناقصه : 18-98
موضوع مناقصه: انجام تست هاي عمر سنجي و اناليز روغن ترانس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/14

شماره مناقصه : 17-98
موضوع مناقصه: خريد15 دستگاه ترانس جريان 230 كيلوولت جهت ايستگاه 230 كيلوولت بندر عباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/14

شماره مناقصه : 16-98
موضوع مناقصه: خرید کابل جهت احداث پست 63 كيلوولت طلوع

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/7

شماره مناقصه : 15-98
موضوع مناقصه: ترميم فونداسيون برج هاي خطوط 230 كيلو ولت خروجي نيروگاه بندرعباس و خط63 كيلوولت آزادگان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/9

شماره مناقصه : 14-98
موضوع مناقصه: خريد لوازم يدكي مخابراتي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/22

شماره مناقصه : 13-98
موضوع مناقصه: توسعه دو فيدر خط 63 كيلو ولت در پست 230 ميناب

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/31

شماره مناقصه : 12-98
موضوع مناقصه: تعویض ترمیم وبازسازی پایه های بتنی خط 63 کیلوولت لنگه به مراغ

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/19

شماره مناقصه : 11-98
موضوع مناقصه: تامين تجهيزات لوازم يدكي سيستم اسكادا

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/11

شماره مناقصه : 10-98
موضوع مناقصه: اصلاح فيبر نوري ناحيه شرق

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/22

شماره مناقصه : 09-98
موضوع مناقصه: خريد 400 دستگاه فن مدل ايران ترانسفو

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/12

شماره مناقصه : 08-98
موضوع مناقصه: اصلاح و بهينه سازي فونداسيون تجهيزات و كانال هاي پست 230 كيلوولت قشم

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/15

شماره مناقصه : 07-98
موضوع مناقصه: خريدو اجرای  7000 مترمربع پوشش عايقي (RTV)درایستگاه رودان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/12

شماره مناقصه : 06-98
موضوع مناقصه: خريد 7 دستگاه ترانس كمپكت كمكي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/10

شماره مناقصه : 05-98
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی . نصب برج وسیمکشی خطوط 230محدوده نیروگاه هنگام ( کلاس f)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/4/18

شماره مناقصه : 04-98
موضوع مناقصه: ارتباطات سه مداره 400 و 132 كيلوولت پست موقت 400 كيلوولت پارسيان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/5/8

شماره مناقصه : 03-98
موضوع مناقصه: خريد باتري2 ولت در آمپرهاي 800 و 600 و 300 و 200 آمپرساعت  جهت استفاده در پست هاي استان - تجدید

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/02/16

شماره مناقصه : 02-98
موضوع مناقصه: خريد يراق آلات خطوط 400 ، 230 ، 63 كيلووولت كوه مبارك و خطوط منطقه ويژه اقتصادي ، صنايع معدني و فلزي خليج فارس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/2/3

شماره مناقصه : 01-98
موضوع مناقصه: خريد تجهيزات باقيمانده و همچنين نصب و راه اندازي پروژه پست 63 کیلوولت دشت امام

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/3

شماره مناقصه : 98-02ز
موضوع مناقصه: اجاره(واگذاري) 19 دستگاه وسائط نقليه

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/3

شماره مناقصه : 98-01ز
موضوع مناقصه: اجاره (واگذاري) اعيان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/01/05

شماره مناقصه : 97-64
موضوع مناقصه: خدمات عمومي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/01/05

شماره مناقصه : 97-63
موضوع مناقصه: خدمات تنظيف ، آبدارخانه و نگهداري فضاي سبز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/01/05

شماره مناقصه : 97-62
موضوع مناقصه: تعمیرات ونگهداری شبکه انتقال وفوق توزیع استان درسال 98

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/27

شماره مناقصه : 97-61
موضوع مناقصه: خريد برج خط 63 كيلوولت قشم-سيستان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/12/02

شماره مناقصه : 97-60
موضوع مناقصه: خريد مقره، كراس آرم كامپوزيت، يراق آلات هادي اسكواب و opgw خطوط 63 كيلوولت رودان و سيستان

جزئیات مناقصه