ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 97/11/3

شماره مناقصه : 98-02ز
موضوع مناقصه: اجاره(واگذاري) 19 دستگاه وسائط نقليه

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/3

شماره مناقصه : 98-01ز
موضوع مناقصه: اجاره (واگذاري) اعيان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/01/05

شماره مناقصه : 97-64
موضوع مناقصه: خدمات عمومي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/01/05

شماره مناقصه : 97-63
موضوع مناقصه: خدمات تنظيف ، آبدارخانه و نگهداري فضاي سبز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 98/01/05

شماره مناقصه : 97-62
موضوع مناقصه: تعمیرات ونگهداری شبکه انتقال وفوق توزیع استان درسال 98

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/27

شماره مناقصه : 97-61
موضوع مناقصه: خريد برج خط 63 كيلوولت قشم-سيستان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/12/02

شماره مناقصه : 97-60
موضوع مناقصه: خريد مقره، كراس آرم كامپوزيت، يراق آلات هادي اسكواب و opgw خطوط 63 كيلوولت رودان و سيستان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-59
موضوع مناقصه: خریدکسری ویراق آلات سیم فاز خط400دوراهی میناب - میناب

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/12/04

شماره مناقصه : 97-58
موضوع مناقصه: خرید2دستگاه کلید قطع جریان 230 پست بندرعباس - تجدید

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 1398/01/05

شماره مناقصه : 97-57
موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/14

شماره مناقصه : 97-56
موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز ایستگاهها

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/12/13

شماره مناقصه : 97-55
موضوع مناقصه: خريد 7 دستگاه ترانس كامپكت كمكي -تجدید

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/12/19

شماره مناقصه : 97-54
موضوع مناقصه: خریدتجهیزات ، احداث ونصب خط63 کیلوولت رودان- آبنما

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/04

شماره مناقصه : 97-53
موضوع مناقصه: عمليات تسطيح و ديواركشي پست 63 كيلوولت حكمي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/11/08

شماره مناقصه : 97-52
موضوع مناقصه: پست 63/20کیلوولت شهرک صنعتی گمبرون( پردیس ) - ( تجدید مناقصه 50-96 ) بر اساس فراخوان 04-96

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/10/30

شماره مناقصه : 97-51
موضوع مناقصه: خدمات نگهبانی

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/10/24

شماره مناقصه : 97-50
موضوع مناقصه: عمليات توسعه پست 63 كيلوولت گابريك

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-49
موضوع مناقصه: عمليات نظارت بر بهداشت ، ايمني و محيط زيست شركت برق منطقه اي هرمزگان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-48
موضوع مناقصه: خريد تجهيزات و اجراي عمليات ساختماني ، نصب برج و سيم كشي خط 63 كيلوولت گلزار ـ اميرآباد

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/10/10

شماره مناقصه : 97-47
موضوع مناقصه: خريد لوازم يدكي مورد نياز مولدهاي مرليس نيروگاههاي ديزلي پارسيان وجاسك

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/10/23

شماره مناقصه : 97-46
موضوع مناقصه: خريد ترانسفورماتور پست 400 كيلوولت پارسيان (كوشكنار)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/12/07

شماره مناقصه : 97-45
موضوع مناقصه: خريد مقره سيليكوني جهت خطوط 400 ، 230 و 63 كيلوولت

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-44
موضوع مناقصه: خريد يراق آلات هادي هوايي جهت خطوط 400 ، 230 و 63 كيلوولت

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/9/25

شماره مناقصه : 97-43
موضوع مناقصه: عمليات تعويض سيم هادي ، يراق آلات و مقره بخشي از خط دو مداره 230 كيلوولت پهل ـ لافت ـ درگهان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 97/10/29

شماره مناقصه : 97-42
موضوع مناقصه: عمليات تسطيح وخاكريزي پست 63/20 كيلوولت پرديس

جزئیات مناقصه