چهارشنبه 26 تیر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 94/04/29

شماره مناقصه : مناقصه شماره 22-94
موضوع مناقصه: عمليات بتن ريزي خط 230 كيلوولت گنو پيامبر اعظم

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/04/22

شماره مناقصه : مناقصه شماره 23-94
موضوع مناقصه: خريد و نصب برج تلسكوپي و عمليات اجرايي خط 63 كيلوولت رسالت طلوع

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/04/22

شماره مناقصه : مناقصه شماره 15-94
موضوع مناقصه: خريد برج نصب و راه اندازي پست 400 كيلوولات پارسان -عسلويه

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/04/21

شماره مناقصه : مناقصه شماره 19-94
موضوع مناقصه: اجراي عمليات خاكبرداري ، خاكريزي ،تسطيح و ديواركشي پست 132 كيلوولت كنار سياه

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/9

شماره مناقصه : مناقصه شماره 09-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات نصب ، تست و راه اندازي پست موقت 20/132 كيلوولت هرنگ

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/9

شماره مناقصه : مناقصه شماره 10-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات نصب ، تست و راه اندازي پست موقت 20/132 كيلوولت چهواز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/4

شماره مناقصه : مناقصه شماره 08-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات اجرائي ، برنامه ريزي و راه اندازي سيستم قرائت از راه دور كنتورها

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/31

شماره مناقصه : مناقصه شماره 13-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات خاكريزي، تسطيح وديواركشي پست 63كيلوولت طلوع

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/02/5

شماره مناقصه : مناقصه شماره 02-94
موضوع مناقصه: خريد ترانسفورماتورهاي قدرت پست گازي 230 كيلوولت پيامبراعظم (ص)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/02/21

شماره مناقصه : مناقصه شماره 03-94
موضوع مناقصه: خريدچهاردستگاه پمپ سيل ژنراتور3GRM SEAL PUMP همراه باقطعات يدكي موردنياز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/02/19

شماره مناقصه : مناقصه شماره 07-94
موضوع مناقصه: عمليات تسطيح و خاكريزي و خاكبرداري پست 132 كيلولت كوشكار

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/12/15

شماره مناقصه : 93-71
موضوع مناقصه: بهره برداري ازپستهاي انتقال( 134 نفر)

جزئیات مناقصه
صفحه 5 از 11ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها