چهارشنبه 26 تیر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 93/09/16

شماره مناقصه : 93-57
موضوع مناقصه: امور حمل ونقل ( ماشين آلات )

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/09/06

شماره مناقصه : 93-54
موضوع مناقصه: خريد قطعات يدكي توربين نيروگاه بخاربندرعباس (تكرارمناقصه 49-93)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/09/03

شماره مناقصه : 93-53
موضوع مناقصه: عمليات سيم كشي جهت تعويض سيم هادي ومحافظ خط63دومداره طبل-لافت درشهرستان قشم

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/09/012

شماره مناقصه : 93-56
موضوع مناقصه: خريد تابلوهاي حفاظت وكنترل پستهاي 132/20 كيلوولت موقت هرنگ وچهواز و پست63/20موقت گوهران

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/27

شماره مناقصه : 93-51
موضوع مناقصه: جوشكاري پيچ ومهره ها وتأمين كسري نبشي برجهاي 230كيلوولت خطوط نيروگاه ها، غرب و بوستان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/21

شماره مناقصه : 93-49
موضوع مناقصه: خريد قطعات يدكي توربين نيروگاه بخاربندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/17

شماره مناقصه : 93-48
موضوع مناقصه: جمع آوري كامل پست 230/63/20سندرك وانتقال آن به پست 230/63پيامبراعظم(ص ) ونصب و راه اندازي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/15

شماره مناقصه : 93-47
موضوع مناقصه: خريد قطعات يدكي ولوهاي توربين نيروگاه بخاربندرعباس جهت تعميرات اساسي واحد3

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/12

شماره مناقصه : 93-44
موضوع مناقصه: خريدلوازم يدكي جهت تعميرات مولدهاي مرليس نيروگاههاي ديزلي استان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/03

شماره مناقصه : 93-40
موضوع مناقصه: خريد مقره ويراق آلات خط 230دو مداره باندل دوسيمه گنو-پيامبراعظم

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/8

شماره مناقصه : 93-43
موضوع مناقصه: خريد ترانسهاي توزيع 6/0.4كيلوولت نيروگاه بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/28

شماره مناقصه : 93-39
موضوع مناقصه: احداث پناهگاه جهت پست 400كيلوولت نيروگاه گنو

جزئیات مناقصه
صفحه 7 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها