ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 94/03/9

شماره مناقصه : مناقصه شماره 09-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات نصب ، تست و راه اندازي پست موقت 20/132 كيلوولت هرنگ

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/9

شماره مناقصه : مناقصه شماره 10-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات نصب ، تست و راه اندازي پست موقت 20/132 كيلوولت چهواز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/4

شماره مناقصه : مناقصه شماره 08-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات اجرائي ، برنامه ريزي و راه اندازي سيستم قرائت از راه دور كنتورها

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/03/31

شماره مناقصه : مناقصه شماره 13-94
موضوع مناقصه: انجام عمليات خاكريزي، تسطيح وديواركشي پست 63كيلوولت طلوع

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/02/5

شماره مناقصه : مناقصه شماره 02-94
موضوع مناقصه: خريد ترانسفورماتورهاي قدرت پست گازي 230 كيلوولت پيامبراعظم (ص)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/02/21

شماره مناقصه : مناقصه شماره 03-94
موضوع مناقصه: خريدچهاردستگاه پمپ سيل ژنراتور3GRM SEAL PUMP همراه باقطعات يدكي موردنياز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 94/02/19

شماره مناقصه : مناقصه شماره 07-94
موضوع مناقصه: عمليات تسطيح و خاكريزي و خاكبرداري پست 132 كيلولت كوشكار

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/12/15

شماره مناقصه : 93-71
موضوع مناقصه: بهره برداري ازپستهاي انتقال( 134 نفر)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/12/05

شماره مناقصه : 93-70
موضوع مناقصه: تهيه ونصب خارضد صعود وجوشكاري برروي خطوط 63كيلوولت ناحيه مركز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/11/17

شماره مناقصه : 93-69
موضوع مناقصه: دمونتاژ. بارگيري .حمل وجابجايي 2 دستگاه ترانس 230/63گيلوولت 40مگاولت آمپر از انبارمرگزي به پست 230/63جكدان دربشاگرد

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/11/12

شماره مناقصه : 93-68
موضوع مناقصه: ديواركشي .تسطيح .خاكريزي وخاكبرداري پست 132كيلوولت كوشكنار

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/11/09

شماره مناقصه : 93-67
موضوع مناقصه: خريد 4عددتيوب شيت جهت تعميرات هيترهاي فشاربالاي نيروگاه بخار بندرعباس

جزئیات مناقصه
صفحه 7 از 13ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها