ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 93/08/27

شماره مناقصه : 93-51
موضوع مناقصه: جوشكاري پيچ ومهره ها وتأمين كسري نبشي برجهاي 230كيلوولت خطوط نيروگاه ها، غرب و بوستان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/21

شماره مناقصه : 93-49
موضوع مناقصه: خريد قطعات يدكي توربين نيروگاه بخاربندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/17

شماره مناقصه : 93-48
موضوع مناقصه: جمع آوري كامل پست 230/63/20سندرك وانتقال آن به پست 230/63پيامبراعظم(ص ) ونصب و راه اندازي

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/15

شماره مناقصه : 93-47
موضوع مناقصه: خريد قطعات يدكي ولوهاي توربين نيروگاه بخاربندرعباس جهت تعميرات اساسي واحد3

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/12

شماره مناقصه : 93-44
موضوع مناقصه: خريدلوازم يدكي جهت تعميرات مولدهاي مرليس نيروگاههاي ديزلي استان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/08/03

شماره مناقصه : 93-40
موضوع مناقصه: خريد مقره ويراق آلات خط 230دو مداره باندل دوسيمه گنو-پيامبراعظم

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/8

شماره مناقصه : 93-43
موضوع مناقصه: خريد ترانسهاي توزيع 6/0.4كيلوولت نيروگاه بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/28

شماره مناقصه : 93-39
موضوع مناقصه: احداث پناهگاه جهت پست 400كيلوولت نيروگاه گنو

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/25

شماره مناقصه : 93-38
موضوع مناقصه: خريد8دستگاه فيدرارابه اي 20كيلوولت جهت پست موقت 132/20 كيلوولت هرنگ

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/24

شماره مناقصه : 93-37
موضوع مناقصه: خريد8دستگاه فيدرارابه اي 20كيلوولت جهت پست موقت 132/20 كيلوولت چهواز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/2

شماره مناقصه : 93-42
موضوع مناقصه: اصلاح وبازسازي كانالهاي كابل محوطه نيروگاه بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/07/18

شماره مناقصه : 93-36
موضوع مناقصه: خريد 2 دستگاه ايمپلرهيدروليك كوپلينگ نيروگاه بخاربندرعباس

جزئیات مناقصه
صفحه 9 از 13ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها