چهارشنبه 26 تیر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی: 93/06/09

شماره مناقصه : 93-28
موضوع مناقصه: خريدسيفتي والو هاي بخار تغذيه هيترهاي فشار بالاي نيروگاه بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/05/28

شماره مناقصه : 93-25
موضوع مناقصه: تعميرات اساسي واحد3 نيروگاه بخار بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/05/25

شماره مناقصه : 93-24
موضوع مناقصه: خريدقطعات يدكي بخش ابزاردقيق ولول هاي سيستم كنترل توربين نيروگاه بخار بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/05/17

شماره مناقصه : 93-22
موضوع مناقصه: خريدقطعات يدكي stop valve نيروگاه بخار بندرعباس

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/05/12

شماره مناقصه : 93-21
موضوع مناقصه: احداث سامانه فتوولتائيك با توان 20كيلووات برروي پشت بام باشگاه ورزشي صنعت برق( مناقصه ابطالي 60-92)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/05/04

شماره مناقصه : 93-18
موضوع مناقصه: خاكريزي وديواركشي پست 63چهواز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/04/24

شماره مناقصه : 93-16
موضوع مناقصه: عملیات تکمیل ساختمان پست63/20 کیلوولت جلابی(مناقصه 93-29) (براساس فراخوان 07-92)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/04/19

شماره مناقصه : 93-15
موضوع مناقصه: خرید سیم بصورت دستمزدی(تیدیل 400تن شمش آلومینیومی به سیم فاز لینکس)

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/04/15

شماره مناقصه : 93-14
موضوع مناقصه: جوشکاری پیچ ومهره ها وتامین کسری نبشی برجهای 63 کیلو ولت ناحیه ی رودان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/04/06

شماره مناقصه : 93-12
موضوع مناقصه: جوشکاری پیچ و مهره ها وتامین کسری نبشی برجهای63 کیلو ولت ناحیه خطوط ناحیه میناب و جاسک

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/04/02

شماره مناقصه : 93-10
موضوع مناقصه: خرید 6دستگاه ترانس فوق توزیع132/20 کیلوولت 30مگا ولت آمپر ترانس های کمکی و زمین جهت پستهای 132 گنج چارک و اهواز

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی: 93/03/8

شماره مناقصه : 93-06
موضوع مناقصه: خرید پوشش عایقی جهت ایستگاه400کیلو ولت نیروگاه گنو

جزئیات مناقصه
صفحه 9 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  بعدی   انتها