ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

تقدير از نفرات برگزيده مسابقه ويژه هفته پدافند غير عامل

تقدير از نفرات برگزيده مسابقه ويژه هفته پدافند غير عامل

در مراسمي با حضور جناب آقاي مهراني معاونت منابع انساني و جناب آقاي مهربان مدير دفتر حراست و امور محرمانه شركت از نفرات برگزيده شركت كننده در مسابقه اي كه به مناسبت هفته پدافند غير عامل از سوي دفتر حراست بين همكاران برگزار شده بود بشرح ذيل تقدير شد.

1.خانم وجيهه صداقت
2.خانم طاهره پورسبزعلي
3.خانم الهام زارعي
4.آقاي حسن آشوري
روابط عمومی امتیاز به خبر :