ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

بازديد معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير از فعاليتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقه اي هرمزگان

بازديد معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير از فعاليتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقه اي هرمزگان

جلسه اي با حضور آقاي مهندس كرم رضائي معاون محترم منابع انساني و تحقيقات ، آقاي فرحناكيان مدير كل محترم دفتر تحقيقات ، آقاي مهندس ليما معاون محترم دفتر تحقيقات شركت توانير ، آقاي مهندس ده آفرين كارشناس ارشد محترم  دفتر تحقيقات شركت توانير و آقاي مهندس كهوري مدير عامل محترم شركت برق منطقه اي هرمزگان و تعدادي از معاونين و مديران شركت با هدف بازديد از فعاليتهاي تحقيقاتي و عملكرد دفتر تحقيقات شركت برق منطقه اي هرمزگان در محل اين شركت برگزار شد .

در آغاز اين نشست مدير عامل شركت برق منطقه اي هرمزگان ضمن خير مقدم اظها داشتند : بحث تحقيقات بسيار مهم و همواره مورد توجه بوده است و زير ساخت كشورهاي در حال توسعه مي باشد بر همين اساس در اينشركت اقدامات خوبي صورت گرفته از جمله موافقتنامه هاي متعدد با مراكز علمي و پژوهشي و دانشگاههاي استان و پارك علم و فناوري انجام و اقدامات مديريتي خوبي نيز صورت گرفته و دفتر تحقيقات شركت از سال 82 نيز نسبت به شروع مباحث تحقيقاتي و پژوهشي اقدام نموده است و همواره ارتباط با دانشگاهها و ساير مراكز علمي در دستور كار اين شركت بوده است .

مهندس كهوري در ادامه از نتايج جلسات حوادث گفت و افزود : در ساليان اخير بعلت تغييرات خاص شرايط جوي شاهد ايجاد مسيرهاي بادها از اقيانوس هند به خليج فارس هستيم كه باعث ايجاد تغييرات خاصي شده و به علت وقوع طوفانهاي همراه با رعد و برق شديد خطوط 230  و400 كيلوولت باز شده كه بدين منظور مي بايست بررسي ها و مطالعات در ساختارهاي طراحي خطوط و مسايل ديگر پژوهشي كه در اين مسير واقع شده اند در نظر گرفت كه اين امر نيز مستلزم انجام پروژه هاي تحقيقاتي متناسب در اين زمينه خواهد بود.       

در ادامه معاونت محترم منابع انساني و تحقيقات شركت توانير بيان داشتند : كار تحقيقات كار زيبا و مهمي است و با توجه ماندگاري آن تبعاتي نيز در پي دارد لذا اهميت وجايگاه رفيع تحقيقات در صنعت برق موتور محركي است كه در تصميم سازي، غلبه بر مشكلات  و بروز رساني اين صنعت نقش بسزايي دارد.

همچنين در اين راستا جلسه كارشناسي و جامعي بين روساي دانشگاههاي استان و مدير كل محترم دفتر تحقيقات شركت توانير در خصوص آسيب شناسي و چگونگي انجام تحقيقات در صنعت برق استان در اين زمينه صورت گرفت.

 

روابط عمومی امتیاز به خبر :