ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

اجراي مانور خود امدادي و دگر امدادي با محوريت حريق در شركت برق منطقه اي هرمزگان

اجراي مانور خود امدادي و دگر امدادي با محوريت حريق در شركت برق منطقه اي هرمزگان
مانور خود امدادي و دگر امدادي با محوريت حريق و با هدف ايجاد آمادگي هاي لازم در همكاران در زمان بروز حوادث احتمالي در شركت برق منطقه اي هرمزگان اجرا شد. اين مانور با همكاري اداره آتش نشاني و خدماتي ايمني و اورژانس شهرستان بندرعباس برگزار شد .
روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط