دوشنبه 25 آذر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاري مسابقات فوتسال جام دهه فجر 94

برگزاري مسابقات فوتسال جام دهه فجر 94

مسابقات فوتسال جام دهه فجر 94 برگزار شد كه در پايان نتايج ذيل كسب شد.

تيمهاي بوستان مقام اول ، شهيد رضايي ( امور مالي شركت برق منطقه اي هرمزگان ) مقام دوم ، حراست شركت برق منطقه اي هرمزگان مقام سوم را كسب نمودند.

جام اخلاق اين دوره از مسابقات به تيم بهره برداري جزيره قشم اهداء و آقاي اكبر زينلي نيز بعنوان آقاي گل انتخاب شد.

تيم فوتبال اميد برق نيز نايب قهرمان استان شد و جواز راهيابي به مسابقات كشوري در استان فارس شهرستان آباده را دريافت نمود. 

روابط عمومی امتیاز به خبر :