ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

مدير عامل شركت برق منطقه اي هرمزگان موفق به كسب عنوان مدير شايسته سال 1394 شد.

مدير عامل شركت برق منطقه اي هرمزگان موفق به كسب عنوان مدير شايسته سال 1394 شد.
جناب آقاي مهندس كهوري مدير عامل شركت برق منطقه اي هرمزگان از سوي مركز آموزش و پژوهش متخصصين ايران موفق به كسب عنوان مدير شايسته در سال 1394 شد.
روابط عمومی امتیاز به خبر :