یکشنبه 21 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای هرمزگان لوح زرین حامیان روابط عمومی را از استاندار هرمزگان دریافت نمود.

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای هرمزگان لوح زرین حامیان روابط عمومی را از استاندار هرمزگان دریافت نمود.
همایش روابط عمومی و ارتباطات با حضور استاندار محترم هرمزگان جناب آقای دکتر همتی در اردیبهشت ماه جاری و همزمان با روز روابط عمومی برگزار شد ، در این همایش از جناب آقای ارغوان مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای هرمزگان جهت همکاری صمیمانه در برگزاری همایش مذکور تقدیر و به پاس خدمات ارزنده در حوزه روابط عمومی ، لوح زرین حامیان روابط عمومی نیز توسط استاندار به ایشان اهداء گردید.
روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط