ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

افتخارات

شرکت برق منطقه ای هرمزگان موفق به کسب لوح استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

شرکت برق منطقه ای هرمزگان موفق به کسب لوح استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

براساس دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد مصوبه شورای ارزیابی استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مستقر در استانداری هرمزگان ، شرکت برق منطقه ای هرمزگان شایسته احراز لوح استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد و در مراسمی جناب آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان با اهداء لوحی از جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان تقدیر نمود.

روابط عمومی امتیاز به خبر :