دوشنبه 25 آذر 1398
EN

افتخارات

شرکت برق منطقه ای هرمزگان عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 1397 را کسب نمود.

شرکت برق منطقه ای هرمزگان عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 1397 را کسب نمود.

شرکت برق منطقه ای هرمزگان در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی و براساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان ، عنوان دستگاه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال 1397 را کسب نمود و طی مراسمی که با حضور جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان برگزار شد از جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان با اهدا لوح و تندیس ، تقدیر شد.

روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط