ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

افتخارات

امور فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه ای هرمزگان در همایش ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق کشور شایسته تقدیر ویژه شد.

امور فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه ای هرمزگان در همایش ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق کشور شایسته تقدیر ویژه شد.

امور فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه ای هرمزگان در همایش ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق کشور شایسته تقدیر ویژه شد. در این همایش که با حضور ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق برگزار شد با اهداء لوحی از آقای محمد باقری مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت به پاس خدمات ارزشمند در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی تقدیر شد .  

روابط عمومی امتیاز به خبر :